PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

POLIISIN ASEHUUTOKAUPAT Poliisihallituksen alainen Asehallintoyksikkö järjestää poliisin haltuun joutuneiden aseiden tai poliisille myytäväksi jätettyjen perikuntien aseiden huutokauppoja lähes kuukausittain. Huutokaupoista on poliisin sivuilla nähtävissä luettelo,..

Read More
LAUSUNTO 22.11.2019

LAUSUNTO 22.11.2019 Sisäministeriön kirjaamokirjaamo@intermin.fi; lainsaadanto-yksikko_poliisiosasto@intermin.fi Viite: SM1928094 00.00.01.00.00, 04.11.2019, SMDno-2019-1483 AIHE: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä ampumaratalain 2..

Read More