LAUSUNTO 8.8.2016

Sisäministeriö PL 26 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@intermin.fi elina.hirttio@intermin.fi VIITE: Lausuntopyyntö SM1615952 00.01.05.00, SMDno-2015-2044 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme hallituksen esitysluonnoksesta ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta. Sähköiseen asiointiin liittyvät..

Read More
LAUSUNTO 3.12.2015

LAUSUNTO 03.12.2015 Suuri Valiokunta Eduskunta suuri.valiokunta@eduskunta.fi Hyvät valiokunnan kansanedustajat, ASEDIREKTIIVIN MUUTOS KANSALLISEN VALMISTELUN TAUSTA Suomen Hallitus on tänään käsitellyt EU:n komission ehdotusta asedirektiivin muuttamisesta ja..

Read More